За нашите деца

Чрез практикуване на Ресторативно Движение преходните периоди в живота - растеж, бременност, преминаване в зряла възраст, възстановяване след травми или операции, могат да бъдат по-леко преживени от организма. Когато скелетната система е подравнена (aligned), нервната система може да вземе най-добрите решения за движение и възстановяване. Моделирането на здравите навици за подравняване остава и наследство за всички деца и близки, които учат как да се движат, наблюдавайки вас. Ресторативно Движе