Повече за Галя

Галя е идеологът на MOVEWELLBG. Тя държи ключа към познанието и съдържанието на уебинарите. Нейна задача е изборът на теми,  подготовката им, изнасянето на уебинарите, както и модерирането на частта „Въпроси и отговори“ в края на всяка онлайн среща.  Галя поддържа ''здравия'' интерес на участниците и с информация и факти по мейла и в социалните мрежи.